Privatlivspolitikker for Ejendomskreditselskabet Fairkredit A/S

Privatlivspolitikken i Fairkredit sikrer og dokumentere at vi beskytter alle personoplysninger i overensstemmelse med betingelserne i Persondataforordningen. Politikken omhandler også behandlingen og brugen af de registrerede personoplysninger.

Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysnin-ger, lov om finansiel virksomhed og datatilsynets anbefalede retningslinjer.

Alle medarbejdere i Ejendomskreditselskabet Fairkredit A/S er underlagt tavshedspligt i overensstemmelse med reglerne i Lov om Finansiel Virksomhed. Det betyder, at oplysninger om dig både er personlige og fortrolige, og de vil ikke blive videregivet til tredjemand uden samtykke.

Personoplysningerne er en forudsætning for, at Ejendomskreditselskabet Fairkredit A/S kan foretage den nødvendige og lovpligtige kreditvurdering inden bevilling af et lån, samt til at opfylde Finanstilsynets ”god skik bekendtgørelse”.

 

 1. Indsamling af personoplysninger

Før at vi kan modtage dine personlige oplysninger skal du give samtale til vores privatlivspolitik på Fairkredit.dk. Dette gøres enten ved at du bruger vores beregner eller ved at du opretter dig direkte som bruger på mit.fairkredit.dk

Vi benytter eksterne partnere til at indhente data såsom bank og skattedata.

Til brug for en kreditvurdering har vi som udgangspunkt behov for personoplysninger som navn, adresse, cpr.nr., tlf.nr., mailadresse, stillingsbetegnelse, antal børn, civilforhold, skatteforhold, indtægtsforhold m.v.

I enkelte tilfælde kan der være behov for, at modtage personfølsomme oplysninger såsom helbredsoplys-ninger.

Oplysningerne bliver udelukkende benyttet til at foretage en kreditvurdering med henblik på lån, og du kan være sikker på, at vi ikke beder dig om flere oplysninger, end hvad formålet tilsiger. Enhver form for hånd-tering af dine personoplysninger er beskyttet ved lov. Det gælder bl.a. indsamling, registrering, brug, vide-regivelse, blokering og sletning.

 

 1. Behandlingens formål og lovlighed

Personoplysningerne behandles og arkiveres i forbindelse med:

 • Kreditvurdering med henblik på et evt. finansieringstilbud/lånetilbud herunder også som tilsagn om en ønsker finansiering

Vi benytter kun personoplysninger til de nævnte formål, og vi indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige til opfyldelse af formålet. Vi gør opmærksom på, at brugen af personoplysninger kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke via vores hjemmeside. Vi opbevarer de data du har indtastet så længe dette er relevant for dig som person. Ønsker du disse fjernet fra vores systemer gøres dette med et enkelt klik på mit.fairkredit.dk. Under menupunktet indstillinger à brugeroplysninger kan du finde knappen slet bruger. Hermed slettes alle vores oplysninger omkring dig i vores system. Vær opmærksom på at har du modtaget og accepteret et lån hos os, skal vi opbevarer grundlaget for vores kreditvurdering indtil lånet indfries eller udløber.

 

 1. Videregivelse af oplysninger

Dine personlige oplysninger videregives til vores faste tilknyttede investorer med henblik på, at opnå et finansieringstilbud/lånetilsagn. Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvem dine personlige oplysninger er videregivet til.

Vi gør kun brug af investorer som har de samme høje sikkerhedspolitiske standarder, og som har forpligtet sig til at overholde de gældende retningslinjer for behandling af persondataoplysninger. Disse har vi ligeledes en databehandler aftale med, således at vi sikrer os at de opbevarer oplysninger forsvarligt. Vi har log over hvor dine oplysninger er under hele låneansøgning.

 

 1. Opbevaring og sletning

Fairkredit har følgende opbevaring af personoplysninger.

 • Personoplysninger opbevares i IT-systemer og kun IT-systemer.
 • Disse oplysninger kan udelukkende tilgås via firmaets PC’er og kan derfor ikke tilgås af udefrastående.

Da alle personoplysninger vi har ligger på mit.fairkredit.dk, har du selv mulighed for til en hver tid at slette disse. Du skal dog være opmærksom på at vi ikke sletter disse, medmindre vi kan se at du ikke har brugt din profil indenfor de seneste 6 måneder.

 

 1. Datasikkerhed

Ejendomskreditselskabet Fairkredit A/S har gennemført følgende sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af personoplysninger:

 • Alle computere har adgangskoder og medarbejderne må ikke overlade deres adgangskode til andre
 • Computere skal have installeret firewall og antivirusprogram, der løbende opdateres
 • Alle personoplysninger fremsendes kun via sikker mail
 • Alle debitorer opfordres til at oploade deres personoplysninger og bilag via en sikkerforbindelse på vores hjemmeside
 • USB nøgle og eksterne harddiske med personoplysninger skal opbevares i aflåst skuffe eller skab
 • Alle medarbejdere instrueres i behandling og beskyttelse af personoplysninger

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således på, at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

 

 1. Databehandlere

Ejendomskreditselskabet Fairkredit A/S benytter udelukkende databehandlere, som kan garantere, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til opfyldelse af de gældende regler for behandling af persondata.

 

 1. Rettigheder

Ejendomskreditselskabet Fairkredit A/S varetager den registreredes rettigheder, herunder retten til indsigt, tilbagetrækning af samtykke, berigtigelse og sletning, og orienterer de registrerede om virksomhedens behandlinger af personoplysninger. Registrerede har ret til at klage til Datatilsynet.

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og hvem de via din samtykke er sendt til. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger, ligesom du har ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger.

 

 1. Brud på datasikkerheden

Alle medarbejdere har pligt til at indberette til datatilsynet, såfremt man er bekendt med, eller har mistanke om, at der er sket et brud på persondataforordningen.

I tilfælde af brud på persondatasikkerheden anmelder Ejendomskreditselskabet Fairkredit A/S hurtigst muligt og inden 72 timer bruddet til Datatilsynet. I anmeldelsen beskrives bruddet, hvilke grupper af personer det vedrører, og hvilke konsekvenser bruddet kan få for disse personer, samt hvordan Ejendomskreditselskabet Fairkredit A/S har afhjulpet eller vil afhjælpe bruddet. I tilfælde hvor bruddet indebærer en høj risiko for de personer, om hvem Ejendomskreditselskabet Fairkredit A/S behandler personoplysninger, vil vi underrette disse. Ejendomskreditselskabet Fairkredit A/S dokumenterer alle brud på persondatasikker-heden.

 

 1. Samtykke og tilbagekaldelse heraf

Et samtykke skal være specifikt, informeret og afgivet frivilligt og skal være på plads inden den dataansvarlige påbegynder behandling af de oplysninger, som samtykket angår.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke.

Specielle situationer kan dog gøre det muligt for Ejendomskreditselskabet Fairkredit A/S fortsat at benytte dine personlige oplysninger på trods af tilbagekaldelsen. Dette er fastlagt i §§ 6-8 i lov om behandling af personoplysninger.

 

 1. Ændring af oplysninger m.v.

Såfremt du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, eller at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til vores retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på info@fairkredit.dk Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Ejendomskreditselskabet Fairkredit A/S
Dirch Passers Alle 4, 1. Sal
2000 Frederiksberg

Hvis du er utilfreds med, at vi behandler oplysninger om dig, eller med hvordan det sker, kan du klage til ovennævnte adresse. Du kan desuden klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Den gældende privatlivspolitik kan til enhver tid findes på vores hjemmeside. Eventuelle ændringer, justeringer og revideringer vil være gældende fra tidspunktet for offentliggørelsen på hjemmesiden.

Denne persondatapolitik er sidst opdateret: 23.05.2018